Hoang sơ chờ thiêng liêng
Ngẫu nhiên Một ngày nắng

Ta gặp nhau trong đời

Anh rơi

Tóc nhanh nhanh

Em rơi

Mắt long lanh! . . .

 

Rồi

Cũng một ngày nắng

Anh ra đi

Nhưng tình si ở lại

Mặc gió mưa quay cuồng

 

Từ đó

Cuộc đời em

Đong đầy màu nắng

Đầy gió mưa

Trong lửa đợi chờ!. . .

 

Ôi!

Tim điên

Chờ tình điên! . . .

Con chiên

Chờ chúa riêng!. . . .

Hoang sơ

Chờ thiêng liêng! . . .

 

Thế rồi!. . .

Ngẫu nhiên

Một ngày nắng mà đầy mưa

Người xưa vừa trở lại

Tại nơi hẹn hò

Chẳng có ai chờ

Chỉ thấy phất phơ một bông cỏ dại

Đang chờ anh trở lại

 

Mắt mãi long lanh!. . . .

 

Hoa Gió /20/4/2006