Thư gửi già Năm! . . . .

Thưa cụ!. . .Tự nhiên con thấy mình ngu quá!

Ai lại bận rộn vì những chuyện huyễn ảo đó! Thế mới thấy giữa cái biết bằng tâm trí với hành vi của mình còn cách xa quá nhiều. Nhiều khi con còn nguỵ biện cho là do nghiệp quá khứ nên khiến mình phải làm mấy cái việc mà mình biết là không nên. Tâm trí thật tinh ranh, nhưng con đang quán cái tinh ranh của nó. Con biết nó rất láu cá và đang lôi con đi tùm lum!. . . .

Hihi!. . Nhưng thế nào cũng có lúc nó sẽ thuần phục. . . .

Mỗi lần thấy ham muốn nổi lên và tâm trí tìm cách thực hiện nó. . . Con lại thấy mình như đang nhào lại luân hồi!. . .Thế mà đôi khi nó cứ làm!. . . .

Nhiều lần con thấy con đang sân hận, con đang bước qua cửa vào cái lò thiêu của địa ngục. . .Thế mà nó cứ bước vào!. . . Rồi may mắn là còn biết nhảy lại ngay!. . .Chắc cũng là vì còn biết sợ nóng!. . . Hihi!. . . Khi nào tự ra không nổi thì nhảy vào phòng thiền ngồi cho mát!. . . .

Con sẽ đếm xem, từ giờ trở đi bao nhiêu lần con nhảy lại vào luân hồi và bao nhiêu lần con ngồi vào lò lửa. Nếu tỉnh giác mà đếm chắc chẳng bao nhiêu. Con chỉ sợ mơ màng nên đếm sót!. . . .

Vì vô minh nên con còn chấp mấy cái lung tung này thật có!. . .

Cả địa ngục lẫn luân hồi vốn chẳng có chẳng không!. . . .

Còn con thì còn nó, con không còn thử xem nó có còn không?!. . .

Hay thật cụ nhỉ!. . .

Tự nhiên trong đầu con nó cứ vang vang:

 

" Chúng sanh vô lượng thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành"

 

Hình như bốn câu này không đơn giản như vậy.

Con thấy:

 

" Chúng sanh cũng Phật độ chẳng độ

Phiền não vô tận vô tức tận

Pháp hoa vô pháp, học vô học

Phật đạo chưa thông rỗng khắc thông!"

 

Mà còn thấy chắc là còn bậy rồi cụ nhỉ!. . .

Hihi!. . .Con bắt đầu đếm đây!. . . .

 

Kính chúc cụ sức khoẻ!. . .

. . . .

 

Thư gửi chú Tư!

. . .

Này chú Tư!. . .Khu nhà sang trọng cách mấy đi nữa mà không có khu Vệ Sinh thì thật là phiền!. . .

Khu Vệ Sinh cũng quan trọng như nhà ăn, phòng khách, phòng ngủ và nơi vui chơi giải trí vậy!. . . .Không có không được!. . . .

Hềhề!. . . .Niết Bàn có sướng cách mấy mà không có Địa Ngục thì cũng phiền như vậy!. . . .

Bởi nếu cái xấu xa mà có thật, thì phải có chỗ thải nó ra chứ!. . . .Hềhề!. . . .Kể cả muốn biến nó thành phân dùng cho mùa màng, thì trước tiên cũng phải có chỗ đựng cái đã!. . . .Phải có địa ngục cái đã!. . . . . .

Hàng ngày ai mà chả đi vệ sinh!. . . .thế thì từ Niết Bàn có vô ra địa ngục cũng là chuyện tất nhiên!. . .Cớ sao chú lại lo lắng như vậy!. . . . . Nếu chú sợ vào nhà vệ sinh!. . . .Thế thì trước đó đừng ăn!. . .

Cũng vậy nếu chú muốn không vào địa ngục!. . . .Chỉ có một cách là đừng có thụ hưởng an lạc của Niết Bàn!. . . .

Khu nhà càng sang trọng càng hiện đại, thì khu vệ sinh lại càng to lớn khang trang tiện nghi, chẳng phải vậy sao?!. . . .

Thế thì niết bàn của chú to lớn đẹp đẽ chừng nào. . . .nhất thiết phải có địa ngục to lớn tiện nghi chừng ấy!. . . .

 

Này chú Tư!. . . .Địa ngục chỉ không có khi không có chú và không có cả những món ăn khoái khẩu của Niết bàn!. . . .

 

Già là người vô học ở chốn núi rừng heo hút. . . .nghĩ sao nói vậy có gì không phải mong chú Tư bỏ quá cho!. . . .

 

Hềhề!. . .Có mấy hũ rượu lúa rẫy thơm lắm vẫn đang chờ người bạn phố thị ghé thăm!. . . .

Xin chào chú!. . .

 

Già Năm/Núi Vân mùa lúa rẫy/2006