Tư Đờn Cò đang say, gặp Bảy Xị đang xỉn.

Hắn gọi lại và lè nhè:

-         Đời đẹp thế này. Say là dại

-         Không say cũng dại.

-         Thế say hay không say tuỳ thích, lúc nào cũng chủ động thì thế nào?

-         Cũng dại!

-         Vậy thế nào mới không dại?

-         Không dại!. . . .

-         Như ông là dại hay khôn?

-         Dại dại

-         Như tôi là khôn hay dại?

-         Khôn khôn

-         Tu là vượt khỏi nhị nguyên chẳng khôn chẳng dại. Vậy cái đó là gì?

-         Là gì. . .

-         Tôi hỏi ông sao ông lại hỏi tôi?

-         Hềhề!. . .Ông hỏi ông, tôi trả lời tôi đấy chứ!. . .

-         Đã thế sao còn ông tôi?

-         Đã thế nên dùng ông tôi!. . . .

. . . .

Thế rồi say quá hai tên ôm nhau ngủ, ngáy khò khò!

Trong mơ hai tên bợm rượu lạc xuống địa ngục!. .

Đi quanh quẩn nhìn ngắm một lúc Tư Đờn Cò buột miệng thở dài:

-         Thiên đàng thích thật! . . .

-         Ừ, Niết bàn đúng là sướng hơn trần gian!. .

 

Bầu Đá/9/4/2006