Bạn TP đến uống trà và tặng chư huynh bài thơ.

Cảm cái tình văn đạo!. . . . Bác Tư Rượu Đế đã có bài thơ ngẫu hứng để tặng lại bạn ấy.

Xin mời thưởng thức, hy vọng có thể góp thêm hương cho ly trà của chư huynh!. . . .

 

Vô thời

Đấy rồng đây rắn chung một cội

Rồng không rắn không cội cũng không

Long tiên, rắn giới chờ đến hội

Đó thầy đây mẹ cội ở đâu?

 

TP/8/4/2006

 

Ngẫu hứng từ bài thơ trên:

 

Chẳng đấy chẳng đây đầy tánh cội

Rồng như rắn hư cội cũng như

Long thiêng rắn tới giờ như hội

Gió thầy mây mẹ sẽ cùng trôi.

 

Tư Rượu Đế/8/4/206