Hứng trăng
Ba Gàn tặng chư huynh cái tranh hắn vừa vẽ trong kiếp trước!. . .

Tư Rượu Đế say rượu và ngâm thơ ở kiếp sau! . . .

Nhưng tớ thấy tranh và thơ có duyên với nhau nên đã cho chúng kết hôn ở kiếp này!. . . .

Kính mời chư thiên cùng chư huynh đến dự tiệc cưới "Thi hoạ" cho vui!. . .  .

Bảo đảm chay mặn đều đủ cả, xin đừng ngại!. . . .

Bởi tiệc cưới là phi thời gian nên phải dùng nhất nguyên để dự. . Nghĩa là phải vừa kích chuột vào cái tranh bên cạnh để xem vừa liếc mắt xuống dưới để đọc thơ!. . .

Hềhề!. . . Ai làm không được thì mất ăn ráng chịu! . . .

Vì chư thiên và chư huynh quá đông nên không tiện gởi giấy mời đến từng vị. . . .Vài hàng thay cho giấy mời xin chư vị bỏ quá cho.

 

Chủ hôn Cà Độc Dược xin trân trọng kính mời. . . .

 

 

Hứng trăng.

 

Bình đất đựng đất

Tất bật giả thật

Đèn lụn tàn bấc

Neo tất khỏi lật!. . .

 

 

Sen mật xuyên đất

"Ngã" bình bể tất

Khều trăng đếch trật

Lá phật hứng trăng!. . .

 

Tư Rượu Đế/24/2/2006