Mọi tầm nhìn đều cũng đi qua
Nón rách

Ném quách

Rơi trên sen. . .

Lá quen mừng nhảy múa

Hoa vui đùa dâng hương

 

Nương cái lổ rách

Trống không. . .

Thông với trời và nước

Thông với trước và sau

Thông với nhau và đồng.

Thông với không và có

Thông với đó và đây

Thông thế nầy là vốn vậy!. . . .

 

Qua cái lổ rách

Im lặng. . .

Mặt trời mặt trăng đi qua

Nắng và mưa đi qua

Mây và gió đi qua

Ngày và đêm đi qua

Nụ cười và nước mắt đi qua

Thời gian cũng đi qua

 

Haha!. . .ha. . .

Qua cái lổ rách

Tròn tròn tanh hách

Mọi phương cách và niềm tin

Mọi tầm nhìn đều cũng đi qua!. . . .

 

Thế mà

vẫn còn cái nón rách!. . . .

 

Tưởng Vậy/27/2/2006