Im lìm là nhạc
Đêm đầy khuya

Trời đầy sao

Bóng tối thắp nắng

Đất thiền lặng yên

 

Thiêng liêng

Vô cùng

Chỉ còn côn trùng

Sống

Hát

và nhảy múa!. . .

 

Ôi!. . .

Hoang sơ là đất

Như thật là thơ

Ngu ngơ là biết

Tha thiết là tim

 

Im lìm là: duy nhất nhạc!. . .

 

Trương Văn/25/2/2006