Tình tang. . .tình tan. . .tan!. . .
Nhớ khi nào, anh lang thang trong rừng thông một chiều mưa phùn như hôm nay. . .

Chợt nghe tiếng đàn. . .Anh tìm đến. . . .

Em lặng yên. . .anh cũng lặng yên. . .

Thế rồi chỉ còn tiếng đàn và tiếng mưa rơi! . . .

Bao năm rồi. . .tiếng đàn năm củ vẫn trở về vào những ngày mưa buồn như hôm nay! . . . .

Anh viết mấy câu thơ. . . để riêng tặng tiếng đàn năm ấy!. . . .

 

Đàn mưa.

 

Mưa rơi trên lá xanh

Gió phôi pha tình đành

Mưa buồn chi chạy quanh

Lạnh đầu gành xó núi!

Giọt mặn giọt tiếc nuối

Lệ cuối tình khôn nguôi! . . .

 

Mưa rơi hay tiếng đàn

Tình tang tình lang thang

Xốn xang đời dọc ngang

Tình tan tình mênh mang

Khói hương thương nổi buồn

Tình tang tình đi hoang!. . .

 

Ta rơi hay tiếng đàn

Tình tang tình chơi vơi

Em rơi hay tiếng đàn

Tình tan tình muôn nơi

Mưa rơi hay mắt nàng

Đàn rơi lệ muôn nơi!. . .

 

Ta chơi đàn mưa rơi

Muôn nơi tình thở than

Tình tan tình tang tang! . . .

Tình tang. . .tình tan. . .tan!. . .

 

Người nghe đàn năm ấy/18/2/2006