Tôi hoà mùa xuân em
Ánh sáng đèn

Hoà ánh sáng mặt trời

Bóng đêm

Hoà ngọn lửa

Tôi hoà mùa xuân em

 

Xuân tàn

Hoa rụng

Hương bay xa

Gom gió

Cùng mây

Nhàn trăng núi

 

Hoa tàn

Mộng tàn

Hương chẳng tàn!. . .

 

Hoàng Liên5/1/06 AL