Vạn vật hòa cuộc chơi
Lặng nghe êm êm tiếng dế

Bình yên thế !
Gió về xào xạc trên cao

Cành lá cũng nao nao
Giọt sương thì thào mời trăng xuống
Sao khuya vương luống cuống
Lắt lay trên tơ nhện giăng đầy

Say!
Ngất ngây hương huệ tây thơm ngát
Kẻ trộm ngồi hòai chưa chán
Quên mất tính tóan cuộc đời
Vạn vật hòa cuộc chơi
Mỉm cười không được mất
Chân thật.

 

Z/14/11/2005