Hạt mưa buồn mỏng tang!
Trưa kịp cất nắng vàng,

Đã giăng hàng mưa trắng.
Thu rơi trong chiều vắng:
Hạt mưa buồn mỏng tang!

Đôi gót nhỏ mòn đường,
Dấu son hằn nỗi nhớ...
Núm đồng tiền đỏ má,
Vết tràm xanh thương ai !...

Mây bén ngọn tóc cười,
Nồng nàn hương gió thở...
Chớp - cặp môi ủ lửa,
Thắp nụ hôn lên trời !...

Giọt mưa tròn trong tôi ,
Níu chiều thu vàng lại !
Nối nhịp cầu tím đợi ,
Con tầu xanh thời gian...

Chưa kịp cất nắng vàng ,
Trời giăng hàng mưa trắng...

Minhtuệ/28/10/2005

. . .

 

Ngẫu hứng từ bài thơ trên:

 

Mưa mặn.

(Tặng Minh Tuệ)


Tay chưa cất nắng vàng

Mắt đã giăng hàng mưa trắng

Thương rơi trong chiều vắng

Mưa mặn buồn mỏng tang!

 

Mang gót nhỏ lên đường

Dài thương quằn nỗi nhớ

Chờ đồng tiền đỏ má

Nấn ná vết tràm xanh! . . .

 

Anh thành mây lãng đãng

Gió mang cuộc hợp tan

Vang chớp lửa giữa đời

Tới nơi em mưa mặn! . . .

 

Tặng ai giọt bối rối

Nối hồn thu tàn phai!

Tại nhịp cầu sầu đợi

Nơi tình xanh chạy quanh! . . .

 

Anh chưa cất nắng vàng

Thu đã giăng hàng mưa trắng . . .

 

Ngù Hương/2/11/2005