October, 2005

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
 • Không sát sanh.

  • 0 Comments
  -        Chào cụ Tưởng Vậy -Chào chú Ba Gàn

  -        Thưa cụ, thế nào là không sát sanh?

  -        Không đoạn sự sống.

 • Không

  • 0 Comments
  Như hư không hợp nhất với hư không! . .

  Thể là "không" nên dụng là "thông"

  Tuy gọi "chân không' nhưng cũng đồng "diệu hữu".

 • Rừng thông.

  • 0 Comments
  Khi cái một mình thức dậy! . . .

  Chỉ có rỗng không. . .  chẳng còn lại gì! . . .

  Bởi nó vốn thông qua mọi sắc tướng hữu hình và vô hình. . . .Thông qua mọi con tim. . . .Thông qua mọi niềm tin. . . . và thông qua mọi thượng đế!
 • Thế à!

  • 0 Comments
  Xin giới thiệu với chư huynh bài viết của HiHumi với lời bình của Cà Độc Dược:

  Hội Bàn Đào

 • Ai nói

  • 0 Comments
  Xin giới thiệu với chư huynh bài thơ của Nông Dân với phần hồi âm của Cà Độc Dược. Hy vọng chư huynh nhân lúc trà hứng cùng góp vui để hương trà được thơm hơn và bay xa hơn!. . . .

  Thưa Bác Cà Độc..., ai nói vậy?

 • Nai con về

  • 0 Comments
  Chấp tay

  Quay mặt

  Gượng cười

  Đau thắt!
 • Mưa trên đồng cỏ.

  • 0 Comments
  Tánh và tướng tuy hai mà bất nhị.

  Bất nhị chứ không phải "cái Một"! . .

  Tuy vẫn biết ngôn ngữ văn tự chẳng thể xác lập cái vô hạn và tình yêu tối thượng chỉ có thể trực cảm chẳng thể giải bày
 • Em đã về

  • 0 Comments
  Khi mùa thu chia cắt

  Chắc em buồn vì đau thắt trong anh!

 • Giấc mơ trần thế.

  • 0 Comments
  Gốc đa râm mát, còn cánh đồng thì mênh mang tràn đầy nắng mới.

  Một mình Cuội giữa đất và trời! . . .

  Ngả mình trên đám cỏ mềm, nó khoan khoái để cái yên lặng thấm từ từ. . . thấm sâu dần. . . sâu dần. . . và bắt đầu lơ mơ!
 • Tìm Phật.

  • 0 Comments
  Buổi trưa trời hanh nắng.

  Lưng chừng núi, gió lay nhẹ rừng cây làm giảm cái oi của mùa hè gay gắt.

  Ì ạch mãi mới bò đến được am tranh
 • Đời chẳng “lẽ”.

  • 0 Comments
  Xin giới thiệu với chư huynh bài viết của Xe Đạp Bộ với lời bình của Cà Độc Dược:

  Giới Định Huệ.

  Nhất Vị giảng cho học trò là Hai Nòng Nọc: