Biển mênh mông

Sao dịu dàng đến thế

Vẫn vỗ về

Núi chọc nát biển xanh! . .

 

Biển cồn sóng

Sao đáy sâu yên thế

Sóng ngút ngàn

Mang điệu múa con tim! . . .

 

Ôi! 

Anh là biển

Nhịp tim anh là sóng ?!. . .  

 

San hô 18/4/2005