- Bảy, sao giờ này còn chưa dậy

- Dạ anh Hai, ngủ cho khoái, thiền là thuận tự nhiên mà anh, chứ dậy sớm là gượng ép, hehe!

- Này, em hẹn bà Tư hàng xóm sang lấy hàng, sao mấy lần không thấy em sang, bà gặp anh coi bộ không hài lòng đó, bộ chê tiền hả?

- Hehe, đúng là anh Hai cả ngày chỉ biết có ruộng lúa , con tôm, người tu như em là không ham tiền bạc, thích thì sang, mệt thì thôi, mắc mớ chi mà bị dính bám vào mấy cái hẹn hò. Vâng, đúng là em có hẹn bà Tư, nhưng hẹn thì đã sao, tiền là cái mẹ gì! . . .

- Mô Phật, chú nên phân biệt "Tuỳ duyên hiển tướng là khác với phan duyên"! . . .

Một con ông bầu vo vo bay thẳng ra vườn. Sáng nào nó cũng dậy từ sớm, bay đi tìm mật, hôm nay, chẳng hiểu sao nó lại ghé.

 

Hoa cau 18/4/2005.