Gặp hoàng hôn tưởng hoàng hôn

Nghe nói Ta Người nên tưởng Người Ta

Thật ra Ta nói với Ta! . . .

Tưởng "Người" là "Ngã" nên liền nổi sân! . . .

Đường trần tưởng bước dung dăng

Thử chơi một chút "cái thằng " ló ra!. . . .

 

TƯ RƯỢU ĐẾ/13/4/2005