Ta lên núi tắm mây ngàn

Người vào biển tịnh thênh thang tung hoành

Ta vì sinh tử lộn quanh

Người chơi hoà tạng gối đầu không môn.

Người Như phủi sạch hoàng hôn

Ta Hư lãng đãng réo hồn thôi mê.

Nửa đêm người đón em về.

Ta đàn em hát Bồ đề nở hoa.

 

Tư Rượu Đế/5/4/2005