- Thế nào là chánh niệm ?

-          Không có cái như là chánh niệm.
-          Vậy niệm Phật, trì chú, niệm mã khoá tập khí công không phải là chánh niệm hay sao?
-          Nhất niệm đối lập với vọng niệm hay tà niệm chứ không phải chánh niệm.
-          Vậy thế nào mới là chánh niệm?
-          Có niệm mà không lệ thuộc khái niệm.
-          Thế nào là tỉnh giác?
-          Không có cái như là tỉnh giác.
-          Vậy là cái gì?
-          Tịnh không chìm đắm trong tịnh thì gọi là tỉnh. Khi ấy  “giác” tự xuất hiện, chứ không phải tịnh rồi cố gắng “nhận biết”. Nhận biết như vậy sẽ làm hỏng trạng thái tịnh.
-          Xin cảm ơn cụ. Mời cụ dùng trà.
-          Mô phật! . . .Già vẫn đang dùng trà.
-          Cụ vừa nói vừa uống trà mà vẫn cảm thấy ngon sao?
-          Mô Phật!. . .Ông vừa thấy tôi uống trà, vừa nghe tôi nói mà vẫn ngồi đây thôi!. . .

 

XUÂN MAI/4/4/2005