July, 2004

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
 • Đêm chùa Đồng

  • 0 Comments
  Tướng chùa trụ tướng đồng.

  Đồng rỗng, tướng nào im?

  Đồng không, trầm đâu nữa?

 • Đêm tàn

  • 0 Comments
  Sương sa mù mịt Vạc kêu đêm tàn

  Quán vắng mình ta!

  Trời lặng mình trăng!

 • Bánh xe luân hồi

  • 0 Comments
  Mới nửa buổi mà nắng đã rát da...

  Thằng Vọng quần đùi trễ dưới rốn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khệ nệ xách cái ấm đất đựng nước chè tươi, tay kia bưng cái rá tre đựng đầy bánh đúc. Con Mực chạy lăng quăng phía sau, vừa chạy vừa sục mũi vào bờ ruộng đầy cỏ đánh hơi chuột. Thỉnh thoảng nó ngừng lại, gếch chân đánh dấu đường về. Chúng đi đâu vậy kìa? À! Thì ra chúng đang đưa nửa buổi cho đám bừa cấy ở hóc Bà Só.

 • TÌNH ĐẤT.

  • 0 Comments
  Như nước về đại dương Em thương anh vô cớ

  Như hoa nở đầu gành