Pháp vô tướng *

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net

Pháp vô tướng *

  • Comments 1
Một hôm thằng Tý đi thắng cảnh. Nó tới một cái động to và đẹp. Trước cửa hang trên vách đá có viết 3 chữ nho

Nó ngớ ngẩn không biết gì. Đã không biết thì cứ im đi, nhưng nó không thế. Nó tìm bằng được vị tu sĩ trụ trì để hỏi:

- Thưa Thầy, ba ở cửa động là gì vậy.

Thầy trả lời:

- Pháp vô tướng.

Thằng Tý lại ngớ ngẩn hỏi:

- Đã vô tướng làm sao phải đề .

Thầy:

- Đồ ngốc, có ai biết đọc này đâu.

Hiển tướng 12-5-04

 


CHÚ THÍCH:

 

*Vô tướng: Vượt khỏi phạm trù có và không. Không có tướng nào mà tướng nào cũng có. Ví như nước không có hình dáng nhất định nào mà hình dáng nào cũng có.


  • Hi hi ! da khong ai biet thi viet lam gi hi hi