Thầy gàn

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net

Thầy gàn

  • Comments 1
Một ông giáo gàn, đã gàn ông ta lại ra một bài toán gàn. Bài toán gì mà chỉ có đáp số. Đã có đáp số thì việc gì phải làm! . . Thế mà ông ta cứ bắt học sinh phải làm.

Đề bài toán đáp số là 1. . duy nhất MỘT, có thế thôi thật là vô lý! . .Thế mà bọn trẻ cứ phải loay hoay với bài toán vô lý ấy. Thôi thì, đứa thì lấy: 1-0=1. đứa thì lấy 2-1=1, có đứa rắc rối hơn lấy: 8-2-2-2-1=1 . . v.v. . Thế là trận chiến nổ ra chúng nó, thậm chí còn đánh nhau, cũng bởi tao đúng mày sai, có thế thôi. Thế có phải rắc rối không. Rồi ông thầy gàn lại tuyên bố thế này mới gàn chứ:

-Tất cả chúng mày đều đúng!

Và cái gàn nữa của ông là chỉ thưởng cho đứa nào làm thật ngắn gọn.

Thật đúng là một ông thầy gàn! . . .

Con nít 13/5/04

  • uh ! Gan that nhung dung la Thay ! Dung the ma van cu bat lam !!! Hi hi