Cơn lốc

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net

Cơn lốc

  • Comments 1
Cơn lốc hè Xoáy tròn

Bụi cuồng phong

Ầm ầm dữ dội

Ôi! Vòi rồng thịnh nộ

Cuốn lôi trái đất lên trời ...

Chỉ có người

Chứng kiến

TĨNH LẶNG

Giữa trung tâm cơn lốc,

BÌNH YÊN.

 

Mưa sa 04/2004