Cái bóng ngôi nhà

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net

Cái bóng ngôi nhà

  • Comments 1
Anh chỉ cho tôi cái bóng ngôi nhà Bởi vì nhà là nơi tôi đang đứng

Nghêu ngao hát tôi hiểu nhầm lời anh nói.

Bận chỉ đường, tôi đâu biết chẳng cần đi! . . .

Trên vai anh hay khi tự bước.

Tôi vẫn đam mê cái bóng ngôi nhà.

Anh vẫn ở nhà, còn tôi mãi đi xa!

Tôi hãnh diện bởi vì đi nhanh thế! . . .

Than ôi! . . .

Ngày càng xa, anh mãi còn chờ! . . . 

Gió 6/04/2004