Năm Thợ Nề đang giảng đạo cho cu Tí

-         Này nhóc! . . .Đố mày biết, muốn có phòng thì tao phải xây tường. Nhưng khi ở, thì ở trong phòng hay ở trong tường?

-         Dễ ợt mà cũng đố! . . . Chú chui qua tường được không mà bảo ở trong tường.

-         Hì hì! . . . vậy là mày bảo ở trong phòng?

-         Cũng không phải. Ở khoảng không trong phòng.

-         Hề hề! . . đúng đấy, không uổng công tao độ mày. Bởi nếu trong phòng chứa đầy đồ đạc thì không thể ở được.

-         Chú đã hỏi tui rồi. Bây giờ tới lượt tui.

-         Hề hề! . .được thôi nhóc! . . .cứ tự nhiên. Đại nghi sinh đại ngộ mà.

-         Đố chú, có người nào xây nhà mà không chừa cửa không?

-         Đâu có thằng nào điên như vậy! Mầy ngụ ý gì mà hỏi điều ấy. Hay có ai bày mày xỏ xiên tao.

-         Dạ xỏ xiên mang tội chết con đâu dám. Đấy là vì chị Tư Hột Vịt Lộn có gởi cho chú cái thư. Biết sư phụ không biết chữ nên con mạn phép đọc trước!

-         Hề hề! . . tao trực ngộ cần chó gì học. Mầy phải biết xưa kia lục Tổ đâu biết chữ mà cũng thành Tổ đấy! . . .

-         Thế bây giờ con đọc hay sư phụ tự trực ngộ.

-         Hề hề! . . .thôi đọc đi rồi chiều tao dẫn ăn bò bía.

Anh Năm kính mến!

Như thị ngã văn: Hôm trước anh có bảo phải dùng giới luật để xây ngôi nhà chánh định của Như Lai. Nhưng em nghĩ xây nhà là để ở cái khoảng không trong nhà. Chứ không phải để ngủ ngoài hè! . . . Vậy khi xây phải chừa cái cửa " vô giới" để qua lại bức tường "hữu giới". Có đi qua cái cửa vô giới này, thì mới vào được trong phòng là chỗ trống không thanh tịnh của đức A Di Đà. Cái cửa "vô giới" phải biết đóng mở tuỳ lúc để ngăn ngừa kẻ gian mà không cản trở chủ vào nhà. Anh của em là thợ nề mà sao xây nhà "tịch chiếu" lại không chừa cửa.

Hay anh chỉ cần thiên hạ khen nhà đẹp mà cam tâm đành ngủ ngoài hiên!

Biết anh là bậc thiện tri thức, em bạo gan trình bày cái biết hữu lậu của mình để anh dạy dỗ cho! . . Nếu được vậy, em xin chiêu đãi một chầu hột vịt lộn với nếp than! . . .

Giấy vắn tâm dài! . . . có gì mong anh thứ lỗi! . .

Tát bà, ha ha 3 lần! . . . .

Em: Tư Hột Vịt Lộn.

 

YÊN TỬ 22/11/2003