Tư Rượu Đế đang giảng đạo cho cu Tí :

-         Mày biết không nhóc! Đ. . má! . . .thiên đàng sướng lắm, chứ không khổ như trần thế này đâu ?

-         Trên ấy chắc khỏi phải đi học, chỉ toàn đi chơi phải không chú Tư?

-         Đúng rồi mầy thông minh đấy, toàn là bậc giác ngộ thì cần chó gì học. Hơn nữa học cũng nhằm đi làm kiếm cơm và kiếm địa vị thôi mà!

-         Thế trên ấy không làm cũng có ăn à ?

-         Đâu cần ăn mà có. Tao nghe nói trên ấy nhà toàn bằng vàng bằng ngọc, thứ gì cũng có sẵn, nhưng chắc phải ăn chay, không được ăn thịt cá gì ráo, không được uống bia uống rượu, cũng không uống cà phê, hút thuốc lá, không có karaokê, không được ở trần lúc nào cũng phải nai nịt quần áo, xiêm y cẩn thận, cũng không có bóng đá, không được đi câu cá tắm sông như dưới này đâu nhé! . . và. . Hì hì!  người lớn như tao thì không được có bạn gái! . .

-         Thế thì đưa Cái Hĩm lên thiên đàng cho chết cha nó đi ! . . nó làm biếng học và hay tranh ăn với cháu lắm!  

-         Hì hì! . . đừng nóng. Nếu mày không thích lên thiên đàng thì rán tu cao như tao sau này tịch sẽ lên Niết Bàn.

-         Phải chỗ đấy ai nấy đều để đầu đinh, mặt áo rộng thùng thình, lúc nào cũng ra vẻ nghiêm trang, ít nói và không cười, không lao động, lúc nào cũng lừ đừ chậm chạp như người bị bịnh kinh niên! . .

-         Đ . . .má! Tao chưa giảng sao mầy biết! . .

-         Thì cháu thấy trong xóm cháu mấy người muốn lên Niết Bàn đều làm vậy! . .

-          Đ . . má! . . mày xỏ xiên tao phải không? Chưa biết thì để ông đây khai thị cho đừng nói tầm phào mà mang tội, rớt xuống địa ngục đấy con! . .

-         Thì chú khai bị đi! . . hì hì! . . .

-         Mầy biết không, niết bàn cõi ấy rỗng không chẳng có gì ráo! . .mà mày cũng chẳng cần ăn uống ngủ nghỉ gì cả! . À mà mày vô ngã nên chẳng có hình dạng gì ráo! . . mày mơ mơ màng màng như sương khói ấy mà! . . . Do vậy cũng chẳng có chuyện đi chơi tán dóc, đi nhậu với bạn bè, chẳng cần đi học, khỏi cần ăn uống mà lúc nào cũng no ! . . . . .

-         Có phở và bánh bao không chú ?

-         Đã bảo rỗng không mà còn hỏi! . .

-         Thế thì chú đưa thằng cu Đời lên Niết Bàn cho chết mẹ nó đi! . . nó hay ỷ lớn ăn hiếp cháu ! . . .

MÂY 04/11/2003