Hỗn Độn, Củ Hành và Kính cận đang ngồi uống trà Kính cận hỏi Củ Hành,

Hành thiền như thế nào?

Không biết!  và đặt chén xuống bàn, nhẹ như lá rơi .

Kính cận hỏi Hỗn Độn

Thiền hành là gì?

Không biết! và đặt chén xuống bàn, không một tiếng động

Nói chuyện với các cậu chán quá! Kính cận đặt chén xuống bàn. Cốp!

Đấy, ví dụ đó, cậu đặt chén không Thiền chút nào, Củ Hành nói với Kính Cận

Hỗn độn cười khoái chí, làm một ngụm trà và từ từ đặt chén xuống bàn. Cốp! hắn tròn xoe mắt. Sao vậy nhỉ?

Kính cận cũng làm một ngụm trà , gắng gượng đặt chén nhẹ nhàng, Cốp! Sao không được?

 

Chẳng phải vô thức, cũng chẳng phải ý thức!

 

 

Kính tặng Thầy                                Củ hành 20/11/2003