Có phải ăn chay giúp tăng cường trí tuệ và tiết dục ?

Con bò ăn cỏ mà vẫn "ngu như bò", con dê ăn chay mà vẫn cứ "dê"