February, 2011

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Món quà đầu xuân

    • 0 Comments

    Ngày Ông Táo về trời ta về Nhà Tổ Nam Định để gặp mặt bà con thành Nam.4 giờ sáng ngày 23 táng chạp năm Canh Dần. Trời còn tối đen, gió lạnh thổi từng cơn. Ta dậy sớm đốt hương ở các ban xong, ra sân thụ Khí nghiên cứu tiếp Bài Thể Dục Dưỡng Sinh mà trong năm ta đã dạy các nơi mới chỉ 3 động tác.

    Đến khi trời tờ mờ sáng thì ta đã xong 18 thức. Bèn nhờ huynh Hoàng và huynh Sơn quay phim chụp hình để hôm nay đưa lên mạng làm quà đầu năm cho chư huynh và bà con. . . . .