Bài tập Khí Công Dưỡng Sinh Nâng Cao tháng 7+8+9/2009 – Luân xa 7, con tim tâm linh của người tu

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Bài tập Khí Công Dưỡng Sinh Nâng Cao tháng 7+8+9/2009 – Luân xa 7, con tim tâm linh của người tu

 • Comments 8

Yêu cầu:

Người muốn thực hành bài tập này phải đã đắc khí, thực hành thành thục liệu trình A có kết quả về sức khỏe và tiến bộ về tâm thức.

Mục đích:

-       Thể nhập Phật trường của Như Lai (hay là giao hòa nội khí và khí bản nhiên)

-      Lời nói và hành động luôn tự hoạt dụng tự thích ứng tình huống với sự gia trì của năng lượng mà tâm vẫn luôn tịnh và an lạc.

-      Tăng cường sức khỏe, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ, phòng và tự điều trị bệnh

-      Tái lập sự điều hòa năng lượng cho những người luyện công sai.

Cách tập:

1.   Trang nghiêm cơ thể, thanh tịnh tâm, thụ khí

2.   Đảnh lễ hư không

3.   Hiển thị Đại Thủ Ấn, vẽ linh phù toàn thân, các căn, gan bàn tay và gan bàn chân.

4.   Thực hành Tịnh Công bằng cách:

 • Sau khi đắc khí, ngồi kiết già hay bán già với ấn tam muội.
 • Hít vào quán tưởng năng lượng qua luân xa 7 (đại huyệt Bách Hội ở đỉnh đầu) vào người qua các đại huyệt Ấn Đường, Thiện Đột, Đản Trung, Thần Khuyết, tập trung tại đại huyệt Khí Hải (luân xa 2) nằm dưới rốn 2 đồng thân thốn. Bụng từ từ phình ra đến tối đa. Quán tưởng năng lượng từ Khí Hải tỏa ra khắp tứ chi và toàn thân. Đây là giai đoạn "Hàm hung"nghĩa là tích trử tại bụng.
 • Thở ra. Quán tưởng năng lượng từ Khí Hải xuyên ra sau lưng chạy ngược lên đỉnh đầu qua các đại huyệt Mệnh Môn, Linh Đài Thần Đạo, Phong Phủ và thoát ra tại đại huyệt Bách Hội (luân xa 7). Bụng từ từ thót lại ép sạch hơi đi.Quán tưởng năng lượng từ toàn thân tập trung về Khí Hải xuyên ra sau lưng và thoát ra tại đỉnh đầu. Đây là giai đoạn "Bạt bối" nghĩa là chuyển ra sau lưng.
 • Thở thật êm nhẹ, dài, chậm và điều hòa. Thì thở vô bằng thì thở ra. Thở bằng mũi không thở miệng.
 • Nếu cơ thể chuyển động là sai, vì là trạo cữ.
 • Nếu cơ thể ngủ gật là sai vì là hôn trầm
 • Nếu lạc vào vô thức bản năng là sai vì mất tỉnh giác.
 • Nếu tràn đầy nhận biết, cơ thể như nhẹ dần đi, chân khí chạy thông suốt khắp người và một niềm vui không nguyên nhân tự hiển thị là đúng.
 • Có thể thấy ánh sáng hay hào quang nhiều màu, ngữi được hương thơm huyền diệu, nghe được diệu âm. Nhưng tuyệt đối không để các khí cảm này làm rối loạn tâm mà phải luôn trụ chắc vào đề mục hành công là "Nhận biết hơi thở vô ra".

Như vậy:

-       Khi hít vào thì quán tưởng năng lượng hay ân điển thiêng liêng từ luân xa 7 vào cơ thể tuần tự mang Khí bản Nhiên là sức mạnh của Tịnh và An Lạc đến cho hệ thống luân xa theo chiều từ trên đầu xuống chân: LX7. . .LX6. . . LX5. . . LX4. . . . LX3. . . . LX2. . .(còn LX1 thì khi đắc khí năng lượng cơ bản đã thăng hoa chuyển hóa lên LX2). Trong giai đoạn này LX7 (đại huyệt Bách Hội) như là con tim tâm linh liên tục và điều hòa bơm máu đỏ là năng lượng giác ngộ hay Khí Bản Nhiên vào hóa thân là thể Bodhisattva nghĩa là thể xác đã đắc khí. Đây là chiều đi của UM, nghĩa là từ hư không hóa thành vạn pháp. Hay là Tự tánh tự khởi dụng.

-       Khi thở ra thì quán tưởng năng lượng từ luân xa 2, mang trọc khí từ toàn thân sau khi đã hoạt dụng độ sanh tập trung về luân xa 7 là con tim tâm linh để ân điển thiêng liêng chuyển hóa trọc khí thành khí bản nhiên (như máu đen được tim chuyển hóa thành máu đỏ) và sau đó sẽ lại tuần hoàn vào hóa thân của hành giả. Như vậy thì thở ra của thể xác cũng chính là chiều thải trọc khí của hóa thân, khởi sự từ LX2 theo chiều từ dưới chân lên đầu qua các LX 3. . .LX4. . .LX5. . .LX6. . .và LX7. Đây là chiều đi của LAM. Nghĩa là thăng hoa chuyển hóa tâm thức về hướng giác ngộ. Hay là Dụng thể nhập Tánh.

-       Khi hai tay từ từ nâng lên chấp lại và động tác đảnh lễ hư không tự xuất hiện, thì kết thúc giai đoạn Tịnh Công chuyển sang giai đoạn Động Công.

.    Thực hành Động Công bằng cách:

 • Trong trạng thái đắc khí, chấp tay trước ngực.
 • Đặt ý tại luân xa 7 (Đại huyệt Bách Hội). Quán tưởng hào quang của Như Lai hay năng lượng vũ trụ phóng vào luân xa 7 để vào người.
 • Đại Thủ Ấn (Mahamudra) sẽ tự xuất hiện ở hai tay biến hóa liên miên trong trạng thái tịnh, an lạc và tràn đầy nhận biết. Luyện công cho đến khi nào kỹ thuật vẽ Mantra tự xuất hiện vẽ vào luân xa 7 thì mới dừng.
 • Tiếp theo đặt ý tại luân xa 6 (đại huyệt Ấn Đường). Quán tưởng hào quang của Như Lai hay năng lượng vũ trụ phóng vào luân xa 7 để vào người và tập trung ở luân xa 6.
 • Đại Thủ Ấn (Mahamudra) sẽ tự xuất hiện ở hai tay biến hóa liên miên trong trạng thái tịnh, an lạc và tràn đầy nhận biết. Luyện công cho đến khi nào kỹ thuật vẽ Mantra tự xuất hiện vẽ vào luân xa 6 thì mới dừng.
 • Tiếp theo các luân xa còn lại cũng hành công tương tự như trên. Cứ khi nào đại thủ ấn tự vẽ linh phù (mantra) vào luân xa thì kết thúc luyện công ở luân xa ấy và chuyển sang luân xa kế tiếp theo chiều từ trên đầu xuống chân. Vì đó là chiều đi của năng lượng đối với kỹ thuật Bakti . Nghĩa là đối với những người đại căn do thiện thệ mà nhận ân điển thiêng liêng, khác với những người tu lên do đại nguyện thì năng lượng(Kundalini) sẽ dâng lên từ luân xa 1 tới luân xa 7 ở đỉnh đầu.
 • Trang nghiêm cơ thể, thanh tịnh tâm,  đảnh lễ hư không, kết thúc buổi hành công.

Như vậy đối với cuộc sống con người, khi tim ngưng hoạt động thì người ấy chết. Cũng vậy đối với người tu đã đắc khí hay đã nhận được ân điển thiêng liêng gia trì. Nếu con tim tâm linh là luân xa 7 không hoạt động khiến Phật lực không lưu thông tuần hoàn trong hóa thân thì hóa thân sẽ bị bệnh và chết. Nghĩa là hành giả sẽ mất công năng và huệ lực, chỉ còn thể xác với lời nói suông vô bổ, mọi cái huyền diệu của đạo đều không biết và không sử dụng được.

Còn đối với người tu chưa khai mở được luân xa 7, chưa thể nhập Phật trường của Như Lai. Luân xa 7 của người ấy chưa hoạt động thì giống như đứa bé trong bào thai của Mẹ Vũ Trụ chưa có tim thai. Nó tuy đã là người nhưng còn quá nhỏ bé chưa đến ngày sinh ra để thành người thực sự.

Đối với thể xác luyện tập thể dục và luyện thở đúng phương pháp vệ sinh có lợi cho sức khỏe như thế nào. Thì đối với người tu làm Phật sự độ sanh và luyện Khí tại Luân xa 7 đúng giáo pháp lợi cho sinh mạng tâm linh còn hơn thế nữa.

6.  Chuyển hóa Tham Dục thành Tịnh và An Lạc:

Hành giả trong cuộc sống phải luôn nhận biết tỉnh giác biết mình đang Tịnh và An lạc.

Nếu phát hiện mình đang mất Tịnh mất An Lạc do Tham Dục khởi lên thì không phan duyên làm theo nó, không đè nén cố loại bỏ nó mà phải chuyển hóa nó thành năng lực giác ngộ để có lợi cho sinh mạng tâm linh bằng cách:

-       Thở ra hít vào như trên nhưng khi thở ra thì quán tưởng tham dục phiền muộn của mình theo hơi thở ra từ toàn thân tập trung về LX2. Sau đó "bạt bối" ra sau lưng thăng hoa qua các đại huyệt Mệnh Môn, Linh Đài Thần Đạo, Phong phủ và Bách Hội rồi thoát ra ngoài. Niệm thầm LAM.

-       Khi hít vào thì quán tưởng niềm vui sự yên lặng từ hư không qua LX7 (huyệt Bách Hội) vào cơ thể qua các đại huyệt Ấn Đường, Thiện Đột, Thần Khuyết. . .rồi tỏa ra toàn thân qua thì"hàm Hung". Niệm thầm UM.

Hành công như thế cho đến khi nào tham dục biến mất, đau khổ phiền muộn biến thành nụ cười yên lặng trên môi thì mới ngừng. Khi ấy hóa thân sẽ tự hiển thị khế ấn của UM LAM vẽ mantra vào toàn thân và các căn, gan bàn tay và gan bàn chân rồi đảnh lễ hư không.

7.   Nhận biết mà vô sở trụ:

 • Sau khi đã hành công qua 7 luân xa rồi (từ luân xa 7 xuống đến luân xa1)
 • Hành giả nhận biết toàn bộ thân tâm nhưng không trụ vào đâu cả thì năng lượng thiêng liêng sẽ tự hoạt dụng qua 7 luân xa để có lời nói và hành động tự thích ứng với tình huống đang xảy ra mà tâm vẫn không rời thế tịnh và an lạc. Gọi là "TỰ TÁNH TỰ KHỞI DỤNG"

Hềhề. . .cái đó Tổ sư gọi là:

"Ở đời vui đạo cứ tùy duyên

Đói cứ ăn đi mệt ngủ liền. . ."

 

Còn ta thì gọi là"

-      Làm mà vẫn "vô tác". Nương theo Phật sự mà rong chơi khắp cõi ta bà. . . .hề hề. . ."

Chúc các bạn hành công có kết quả. Còn như nếu qua 3 tháng đến 6 tháng hành công mà chẳng có tiến bộ gì về sức khỏe và tâm thức thì ném mẹ nó đi. . . .uống Trà và đi chơi còn sướng hơn. . . hềhề. . .bởi vì cái đó nó phù hợp với ta chứ chắc gì đã phù hợp với người khác kia chứ. . . .hềhề. . .

Ông Mập/27/6/2009

. . . . .

Đêm trăng, Cu Tý đang đợi Ông Mập đến để cùng đi chơi. . .hề hề

. . . . . .

Thầy phát công bài tập này:


Phần 1: TỊNH CÔNG

Bài giảng:


Bài phát công:. . . . . . .

Phần 2: ĐỘNG CÔNG

Bài giảng:
Bài phát công:. . . . .

Chân Khí vận hành trong Kinh Lạc, thông công qua hệ thống huyệt đạo và các luân xaChủ đề hành công hàng tháng:
- Bài tập Khí Công tháng 4+5+ 6/2009 - Asana Gậy
- Bài tập Khí Công tháng 10/2009 - Lôi Hỏa Châm

 

. . . . . . . . . . . . . .

Trong đợt sinh hoạt tại miền Trung vừa qua, thầy có thị phạm kỹ thuật Bakti, tự vận công khai mở toàn bộ hệ thống luân xa trên cơ thể. Nhận thấy đây là tư liệu quí. Mình liền ghi hình lại và tải lên đây, để chư huynh và các bạn nào quan tâm có thể tải về máy để tự hành công và làm giáo án phục vụ các lớp KCDS nâng cao do mình phụ trách.

Chúc các bạn và chư huynh tập KCDS có kết quả.

Nội dung phim:  Vận công tự khai mở hệ thống luân xa bằng kỹ thuật Bakti


Comments
 • Dạ,bạch Thầy ạ.!

  Luân xa 7, con tim tâm linh của người tu..!Đó là những lời dạy Vàng Ngọc vô cùng quí giá của Thầy đang dạy các con Sống Thiiền..! thật là Tuyệt Vời cho các  con trên bước đường Tu tập..!

  Chúng con và con Hạnh,Chimri xin cung kính Đảnh lễ Tạ ơn Thầy ạ..!

 • Sao tui không download được vậy Tui đã thử download bằng IDM5.15 và Orbit bằng MTXT HPDV5 1134tx và máy bàn đều không download được .Đề nghị Admin kiểm tra lại File

 • Các bạn có thể qua Thư viện để download được dễ dàng hơn bằng cách nhấn vào nút tải về của Thư viện.

  Chúc thành công.

 • Xin chào admin,

  Tui download Bài giảng của Thầy về máy đc rồi, nhưng tôi muốn copy vào đĩa CD mà không được,

  Xin chỉ cách giúp tôi

  Xin cảm ơn!

 • Windows Media Player có thyể ghi đĩa audio CD từ tập tin dạng wma (tập tin phát công).

  Bạn khởi động Windows Media PLayer rồi chọn > File > Copy > Copy to Audio CD sau đó thêm tập tinh vào danh sách playlist để ghi ra đĩa CD. Chú ý một đĩa CD chỉ chứa được 74'.

  Windows Media PLayer sẽ sử dụng chương trình Roxio burning software (nếu chưa có bạn cài chương trình này vào). Hoặc có thể dùng chương trình ghi đĩa khác như Nero.

  Chúc thành công.

 • Tôi đã copy bằng Windows Media Player nhưng không được, trong khi những file khác thì copy được,

  Admin có thể kiểm tra lại file được không?

  Xin cảm ơn!

 • Các file thầy chuyển lên ở định dạng WMA (Windows Media Audio) chuẩn không khóa bản quyền, mọi người có thể tải về và sử dụng thoải mái.

  Sau khi tải về nếu bạn dùng Windows Media mở file mà âm thanh, nếu âm thanh phát bình thường thì bạn đã tải về thành công, nếu bị lỗi bạn vui lòng tải lại.

  Các kỹ thuật ghi ra CD hay chuyển đổi âm thanh qua các dạng khác các bạn nên đọc thêm các tài liệu hướng dẫn chuyên dụng để có thêm các hướng dẫn chi tiết.

  Chúc thành công.