Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát MahaTát

1.    Đây là kỹ thuật luyện công của Thiền Năng Lượng với thủ pháp tay như hình bông hoa sen (Liên Hoa Thủ) đang từ búp tới nở và tỏa hương sắc. Khi Khí chỉ giao lưu vận hành trong cơ thể thì Liên Hoa Thủ sẽ nở hoa tại các luân xa.

2.     Khi năng lượng Khí trong người qua phép thông công giao hòa với năng lượng giác ngộ của Phật tánh thì gọi là Đại Thủ Ấn (Mahamudra). Đây là phép Thiền của Đại Thừa nên Liên Hoa Thủ sẽ nở hoa chẳng những trên các luân xa trên cơ thể mà còn nở hoa bên ngoài:

        -         Mũi nhọn bàn tay hướng trên cao trên đỉnh đầu để tác động phần Thượng giới.
        -         Mũi nhọn bàn tay hướng bên ngoài ngang giữa ngực để tác động phần Trung giới
        -         Mũi nhọn bàn tay hướng xuống đất để tác động phần Địa giới.
 
Đầu tiên hành giả đang trong giai đoạn hành Thiền Tịnh, với thủ pháp tay là Tam Muội Ấn. Đó là thế tay mà bất cứ người tu thiền nào khi hành công cũng sử dụng.
Khi hành giả hành Thiền Tịnh thực chứng trạng thái tâm không mà đầy nhận biết. Năng lượng sẽ bắt đầu phát sinh trong kinh mạch. Đây là giai đọan quan trọng:
1.     Nếu hành giả không an trú được trong trạng thái tâm không đầy nhận biết mà vẫn còn trong giai đoạn tâm trí nhị nguyên: Có không, thành bại, đúng sai, vinh nhục. . . .v.v. . .thì cơ thể sẽ chuyển động tự phát toàn thân, do vậy cần phải có giám thiền để giúp điều chỉnh.
2.     Nếu hành giả an trú được trong trạng thái tâm không đầy nhận biết, thì năng lượng giác ngộ sẽ từ từ dâng lên trong tủy sống để tiến đến đại não. Trên đường đi nó sẽ tự khai mở hệ thống luân xa (Chakaras). Khi ấy thủ pháp tay đầu tiên là Tam Muội Ấn ở ngang mức luân xa 1 nằm dưới đốt xương cùng của cột sống và trên hậu môn. Thủ Pháp tay này tương đương với mầm sen của Liên Hoa Thủ đang ngủ yên trong bùn của dục. Nhờ trạng thái tâm không đầy nhận biết, năng lượng không có sự cản trở gì sẽ từ từ thăng hoa khiến hai bàn tay với Tam Muội Ấn sẽ tự chuyển thành thế chấp tay với mũi nhọn bàn tay hướng xuống đất và từ từ dâng lên. Ngang qua luân xa 2 ở huyệt Khí Hải và luân xa 3 ở huyệt Thần Khuyết. Bàn tay chấp này được hút chặt vào. Năng lượng sẽ khiến nó làm các động tác khai mở các trung tâm quyền lực này.
3.     Thế rồi hai bàn tay chấp với mũi nhọn đang hướng xuống đất sẽ từ từ quay ngược lên để mũi nhọn hai bàn tay hướng thẳng lên trời. Điều nay tương ứng với quá trình thăng hoa chuyển hóa năng lượng dục thành năng lượng giác ngộ. Giai đoạn này tượng trưng cho mầm sen của Liên Hoa Thủ đang hóa thành lá và đang chuyển hướng để trồi lên mặt nước. Khi thăng hoa chuyển hóa đến luân xa 4 tại đại huyệt Đản Trung giữa ngực. Thì nó hoàn thành thế chấp tay. Tượng trưng cho Cái Một hay trạng thái Nhất Nguyên. Hai bàn tay chấp với mũi nhọn hướng lên trời sẽ được luân xa 4 hút chặt và sẽ tự xuất hiện các động tác khai mở trung tâm quyền lực này.
4.     Thế rồi từ đây hai bàn tay chấp tượng trưng cho cây hoa sen của Liên Hoa Thủ sẽ uốn éo thăng hoa vượt qua giai đọan nước từ ngực lên tới đỉnh đầu. Ngang qua luân 5 ở cổ họng và luân xa 6 ở giữa trán nó đều dừng lại làm các thao tác khai mở các trung tâm quyền lực này.
5.     Mặt nước của hồ tâm là luân xa 7 tại đại huyệt Bách Hội. Điểm giao tiếp với hư không. Và hoa sen đương nhiên chỉ nở hoa trong không trung. Cũng vậy hai bàn tay chấp khi dâng lên đến đỉnh đầu sẽ được hút chặt vào luân xa 7, tự làm các động tác khai mở và cuối cùng nó sẽ nở ra Hoa Sen Búp. Hai bàn tay chấp tại luân xa 7, dưới tác động của điển quang thiêng liêng sẽ tự hiển thị khế ấn (Mudra) trông giống như một Hoa Sen Búp của Liên Hoa Thủ. Đây là giai đoạn Hoa Sen của Liên Hoa Thủ hiển thị trong hư không. Đến đây là hoàn chỉnh quá trình Liên Hoa Thủ, nghĩa là quá trình thăng hoa chuyển hóa năng lượng dục để thành năng lượng giác ngộ. Đây cũng chính là quá trình tu lên nghĩa là: Phát Đại Nguyện. Hay là giai đoạn Tự Giác.
6.     Hành giả tu trì đến đây sẽ chuyển qua giai đoạn tiếp theo. Phi nỗ lực mà buông xuôi để cùng trôi với vạn pháp. Cái biết bây giờ là tự nhiên biết chứ không phải cố gắng nhận biết. Năng lượng bây giờ không phải đi lên bằng tự lực mà là ân điển thiêng liêng (Bakti) tự buông xuống qua phép thông công. Hai bàn tay với khế ấn như Hoa Sen Búp tự dâng lên, tách khỏi đỉnh đầu, để chuẩn bị nở hoa trong không trung, biến thành Hoa Sen Nở. Năng lượng bắt đầu vượt khỏi thể xác và cái biết bắt đầu ra khỏi tâm trí, đạt trạng thái Phi Khái Niệm.
7.     Ân điển thiêng liêng (Bakti) theo chiều của Thiện Thệ giáng xuống. Nó như ánh mặt trời chiếu rọi vào hoa sen và làm nó nở bung ra. Khế ấn Hoa Sen Búp của Liên Hoa Thủ từ từ tách ra làm hai khế ấn (Mudra) và chuyển động điều hòa trang nghiêm trong không trung. Khế ấn hai bàn tay sẽ tự thay đổi nhịp nhàng. Toàn thân hành giả như một đóa hoa sen khổng lồ của Phật đang khoe hương sắc. Với Thân là Đài Sen, Phật tánh là Hạt Sen, hai cánh tay với khế ấn như là Cánh Hoa Sen. Bởi vậy đến giai đoạn này Liên Hoa Thủ được gọi là Đại Thủ Ấn. Bởi hoa sen đến giai đoạn này mới tỏa hương và khoe sắc. Nên hành giả tu đến giai đoạn này mới tự thực chứng các khả năng về Bát Nhã như : Thuyết pháp biện tài vô ngại, viết văn, làm thơ, hội họa, âm nhạc, điêu khắc, mỹ thuật,. . .v.v. . .Hành giả hành Bồ tát Đạo và biến thành một Nghệ Sĩ Tâm Linh luôn đầy rung động, ngẫu hứng, tức khắc, tức thì, sáng tạo và phi khái niệm. . . .
8.     Nhận biết như ánh sáng mặt trời làm Hoa Sen của Liên Hoa Thủ phát triển, thăng hoa, chuyển hóa để cuối cùng nở hoa, tỏa hương khoe sắc, làm đẹp cho đời cho đạo. Nếu hoa sen để trong bóng tối mãi thì sẽ tàn lụi đi không ra hoa được. Cũng vậy nhận biết tỉnh giác của mặt trời huệ sẽ chuyển hóa năng lượng dục thành năng lượng giác ngộ và biến phàm phu thành nghệ sĩ tâm linh đích thực. Đây là giai đoạn Thiện Thệ hay Bồ Tát Đạo của Đại Thừa. Nó cũng là giai đoạn Giác Tha.
9.     Cuối buổi tập khế ấn ở hai tay sẽ từ từ hạ xuống rồi hợp nhất thành ấn Tam Muội ở tư thế Thiền Tịnh. Và cơ thể hành giả lặng yên phăng phắc không còn chuyển động nữa. Trạng thái tâm trở về với tâm không đầy nhận biết. Và hành giả tự đi vào Thiền Tịnh một cách tự nhiên. Gọi là HUM. Nghĩa là vạn pháp quay về với Rỗng Không. Hoa Sen của Liên Hoa Thủ hết mùa tự tàn rụi đi để lại ngủ yên trong bùn. Khép kín một chu kỳ luyện tâm của Thiền Đại Thủ Ấn.
10.  Đối với Dalani: Um Mani Padme Hum. Thì UM nghĩa là rỗng không mà hiện ra vạn pháp, tương đương giai đoạn Thiền Tịnh với tâm không đầy nhận biết, hai tay ở thế Tam Muội Ấn bắt đầu chuyển hóa thành thế chấp tay. MANI là hạt ngọc, ở đây tượng trưng cho tinh khí thần hợp nhất nghĩa là Năng Lượng. PADME là hoa sen. Ở đây tượng trưng cho tất cả các thế tay Liên Hoa Thủ khi hành công. Và HUM nghĩa là vạn pháp quay về với rỗng không. Tượng trưng cho giai đoạn Liên Hoa Thủ tự quay về Tam Muội Ấn của Thiền Tịnh.
11.  Do vậy Dalani: Um Mani Padme Hum là chân ngôn quan trọng trong thiền đại thủ ấn, Bồ tát Liên Hoa Thủ là một hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và linh tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát với kỹ thuật tay ấn là một minh họa sinh động cho pháp Thiền Năng Lượng của Đại Thủ Ấn.
 
Nam Mô Tự Tánh pháp thân Tỳ Lô Gia Na  Phật
Đây là bài viết dành riêng cho chư huynh đang tu học Thiền Đại Thủ Ấn. Nó có tính chuyên biệt, không phải dành cho mọi người. Già viết theo yêu cầu của một số chư huynh.
Do Phật học của Già còn hạn chế, nếu có chi sơ xuất xin chư Tăng, chư Thiện tri Thức gần xa và chư huynh niệm tình bỏ lỗi cho.
Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Chư huynh hãy dùng trí tuệ và sự yên lặng cùng cực của mình để loại bỏ đi tất cả những gì không phù hợp.
Kính lạy Như lai, Bồ Tát Liên Hoa Thủ, Bồ tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm và chư Tổ.
Đệ tử xin thành tâm sám hối vì các lỗi trong bài viết này.
 
Tưởng Vậy/28/6/2008