(Nơi Như Lai đã chuyển pháp luân lần thứ nhất cho 5 anh em ngài Kiều Trần Như)

Kính chư huynh: Bài tập chuyển pháp luân đang đến giai đoạn quan trọng:

Ân điển thiêng liêng (Bakti), thông qua ấn lệnh chuyển pháp luân sẽ kích hoạt và khai mở hệ thống huyệt đạo quan trọng trên cơ thể, khiến việc tự điều trị bệnh và luyện công năng của chư huynh hiệu quả hơn.
Ngón tác động là 2 đầu ngón tay út của ấn lệnh.
Lực tác động là xung lực của năng lượng giác ngộ chứ không phải dùng lực cơ bắp của ngón tay.
Chư huynh hãy y theo hình chụp để sử dụng khởi thức đúng với vị trí các huyệt đạo và vùng quan trọng cần tác động.
Sau đó nương theo dòng chảy của năng lượng tự hiển thị tiếp các biến thức phù hợp với cơ địa bệnh lý và công phu tu tập của từng người.
 
Nhớ là luôn có mặt đầy đủ 5 thể khi hành công:
-         Thể vật lý: Vận động trong trạng thái thư giãn không cố ý ra gân. Làm động tác tuyệt đối không làm nửa chừng. Không tự ý làm theo chủ quan và dùng lực cơ bắp.
-         Thể năng lượng: Điển quang điều hòa trang nghiêm thanh tịnh không rối loạn, không tham dục.
-         Thể linh hồn: Phải có sự đồng cảm với thiêng liêng và pháp giới. Thấy cái Một hợp nhất với cái Toàn Diện bất khả phân.
-         Thể nhận biết: Luôn luôn nhận biết tỉnh giác mọi hoạt động của cơ thể đúng với yếu chỉ của phương pháp. Tâm chánh định vào đề mục là vị trí huyệt đạo và pháp luân (Chakaras) đang tác động.
-         Thể phúc lạc: Nụ cười yên lặng luôn nở trên môi.
 
Nếu trong khi hành công mà thiếu một trong 5 thể. Hoặc 5 thể này hợp nhất chưa nhuần nhuyễn chưa thành cái Một. Khiến động tác của năng lượng mất điều hòa trang nghiêm và không khu trú vào các huyệt đạo và luân xa (Chakaras) thì bài tập sẽ giảm hiệu quả hoặc thậm chí không hiệu quả.
 
Ngoài ra để bổ trợ cho việc hành công. Nhất thiết chư huynh phải có cuộc sống đúng giới luật của Như Lai qui định.
 
Chúc chư huynh tu học thành công.