November, 2006

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
 • Giấc ngủ tỉnh giác.

  • 0 Comments
  - Thưa thầy, con tập các liệu pháp khác của liệu trình A thì đều kết quả. Hiện đã có tiến triển về bệnh tật và tâm lý cũng đã hết căng thẳng. Cuộc sống thấy dễ chịu và thoải mái hơn trước. Tuy nhiên liệu pháp "ngủ khí công" con không thể thực hành tốt được, bởi con ngủ mà vẫn hay biết hết mọi sự. Xin thầy chỉ con biện pháp khắc phục.

  - Này bạn!. . .Ngủ khí công là một liệu pháp thư giãn cực sâu, và không giống như ngủ bình thường:

 • Trị tâm bệnh

  • 0 Comments
  -  Chào cụ Tưởng Vậy -Chào chú Ba Gàn
  -  Thưa cụ làm thế nào để trị tâm bệnh?
  -  Này chú Ba! Sau khi đã đắc khí, ý và khí hợp nhất. Và sau khi đã có kinh nghiệm trong việc dùng khí trị bệnh ở thân. Người tu thiền động có thể áp dụng các kinh nghiệm ấy trong việc luyện tâm. Cụ thể là trị lành tâm bệnh của mình.