October, 2004

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Trà nguội mất ngon

    • 0 Comments

    - Khí công có phải, đâm giáo vào người không thủng, xe cán không chết, nuốt bóng đèn, chạy trên lửa, chạy trên nước hay không?

    - Là cái lông con trâu chứ không phải con trâu!