November, 2003

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
 • Cây bút chì khí công

  • 0 Comments
  Xem cây bút chì này nhé! . . . - Gỗ chiếm phần lớn, chì rất nhỏ, gỗ lộ ra bên ngoài, chì ẩn ở bên trong. Cái sử dụng là phần chì, nhưng phải có gỗ bên...
 • Chỉ và Quán trong khí công

  • 0 Comments
  • Tịnh Công, thân ngồi yên lặng như núi đá gọi là "chỉ".
   Động Công tuy chuyển động nhưng luôn tỉnh giác, đúng với nội dung của nhất niệm, luôn điều hoà trang nghiêm không loạn động nên cũng gọi là "chỉ".
  • Tâm yên lặng không suy nghĩ vẩn vơ là "chỉ". Trụ vào trạng thái tịnh và rỗng không của tâm thức không phan duyên theo vọng niệm nên gọi là "chỉ".