Blogs

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
Browse Blogs in KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Blog Posts
Cây nhà lá vườn 1,529
Hỏi đáp khí công 47
Luyện khí 69
Ngẩu hứng Thiền 0
Phong trào 116
 • Cây nhà lá vườn

  Cầu gỗ ra Quán Gió ở Nam Cát Tiên

  • 0 Comments

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Chào các bác
  Vào đây mà nghỉ mát
  Uống một giọt sương
  Gặm một hạt dẻ
  Giật đuôi dăm ba cái
  Chờ con nai con khỉ gọi 
  Chờ con suối cái thác ngừng ca hát
  Các bác hãy lên đường
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Giai điệu của tình yêu
  Ngẫu hứng của rừng
  Ô la la
  Tưng bừng múa
  Ô la la
  Tưng bừng hát
  Ô la la
  Âm nhạc của chiều thứ 4
  Chiều tâm linh thình lình ngẫu hứng


 • Cây nhà lá vườn

  Suối

  • 0 Comments

  (Suối của cây)

  Chảy trên đất, suối là nước
  Lướt thướt trên cây, suối là vết rạn như mây 
  Chảy trên cuộc đời nầy
  Suối là thầy của mọi con sông tìm về biển lớn.
  ^^^


 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Có tướng thì có gãy
  Sinh tử gãy ở đâu?
  - Thiền
  Thế đất trời gãy chỗ nào?
  - Chơi
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Nắng vàng lơ đãng trên cây
  Hỏi thăm ngọn gió rằng thầy ngươi đâu?
  - Đâu ?

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Đã từng bò dưới đất đen
  Đã quen quấn chặt buông lơi tùy thời
  Rong chơi
  Mạnh mẽ
  Điên khùng
  Tự do
  Bó lại thành cái dây rừng • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Nắng chói ta lấy tay che mắt
  Đời chói ta nói chơi che lời thật
  Đạo chói ta nhắm mắt mà coi
  Ngu gì săm soi mà toi nhân cách
  Hề hề. . .
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Hang cắc cớ chưa sờ chưa thấy sợ
  Đạo cắc cớ chưa sờ đừng tưởng bở ô kê
 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Đời rách lấy sách mà vá
  Đạo rách lấy sạch mà che
  Tình rách lấy đách gì túm ?

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Còn trời còn đất còn non nước
  Có lẽ không đâu được thế nầy
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Về với rừng xanh

  • 0 Comments

  Nirvana còn có nghĩa là ra khỏi khu rừng rậm.
  Người bị lạc mới mong ra khỏi khu rừng. Chứ ta còn phải tốn tiền để được vào rừng chơi. Sao ta lại phải cố ra khỏi khu rừng chứ?
  Đời là nơi ta đến để chơi mà. Sao phải sợ nó chứ?
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Thiên di

  • 0 Comments

  Thiên di chim phải đi về
  Thiện thệ giả tướng
  Tánh thường tại đây
  Như

 • Cây nhà lá vườn

  Đi chơi

  • 0 Comments

  Hồ to thuyền nhỏ gió đưa mây
  Rừng cây đồng cỏ bỏ túi thầy
  Đem về nấu nước pha trà uống
  Thơ tuôn 
  Nhạc tuôn 
  Ma quỉ chuồn
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Bánh xe luân hồi.

  • 0 Comments

  Pháp vẫn thường chuyển
  Luân vẫn thường luân
  Sao phải buâng khuâng khuân chuyển ?

 • Cây nhà lá vườn

  Linh phù của nắng và cây

  • 0 Comments

  Linh phù của nắng và cây trong rừng Nam Cát Tiên. Linh phù ta từng học ta viết bên cạnh. Nó có công năng cát tường thường vô ngại. . .Hề hề. . .Rất kỳ lạ và rất thú vị.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Cong quá sẽ gãy
  Bay quá sẽ mỏi 
  Ham nói sẽ đói thiền
  Hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Đời bén nhọn như gai
  Đạo bèn chọn như mà lai

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Chồi non nhọn như kim
  Đâm vào tim bầu trời
  Khắp nơi
  Cát tường rơi xuống đất

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ô la la ta đi tìm chân lý
  Nó là cái bất tư nghì
  Chẳng biết nó là gì
  Nhưng ta vẫn cứ đi.
  Ô la la 
  Thế mới là chân lý

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Lá rách chảy về không
  Gió đồng chảy về sống động
  Đồng cỏ chảy vào bình trà
  Trà say 
  Bình lăn quay trên sàn nhà

 • Cây nhà lá vườn

  Hang thần

  • 0 Comments

  Hang thần
  Não và tủy sống
  Là cái ống rỗng, trống hai đầu
  Đó là nơi thiện thệ đi xuống
  Cũng là nơi phát bồ đề tâm đi lên
  Đó là nơi Bakti đi xuống và Kundalini đi lên
  Hề hề. . .
  Chỗ nào mà chẳng có hang thần.
  Dù vô vi dù hữu vi dù chẳng tin gì hay dù bán tín bán nghi. . .thì hang thần vẫn nằm chần ngần trước mặt.

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments
   Gãy

  Lấy dao chém xuống nước. Nước không phân hai. Thanh gỗ gãy đôi. Dù đóng đinh, lâu ngày cũng gãy. Đấy là vì nước mềm và luôn vừa với bình đựng. Còn gỗ thì không được như vậy.
  Này Cỏ May
  Khi ông đi vào đời hãy dụng "sức mạnh mềm" như nước. Hãy biết bảo toàn nội lực. Dùng tướng đời che dấu mật hạnh. Dụng "sức mạnh mềm" để ứng phó và vượt trở lực. . .hề hề. . . • Cây nhà lá vườn

  Tâm lý khí công

  • 0 Comments

  1/ Nhờ chỉ đường tốt hơn nhờ dẫn đường. Bởi dẫn đường thường thao túng người đi theo.

  2/ Học chứ đừng bắt chước.

  3/ Giỏi thì bị đố ki, đức thì bị chê bai. Cho nên giỏi phải giả vờ kém và đức phải giả vờ phàm phu.

  4/ Hạnh phúc của người khác là người thầy khắc nghiệt của mình.

  5/ Người không có gì để tu là người ngu nhất.

 • Cây nhà lá vườn

  Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Gió ngồi trên đồng cỏ
  Hạt sương bé nhỏ ngồi bên
  Gió muốn lênh đênh sông hồ
  Nhưng sợ 
  Hạt sương sẽ khô dần trong nắng
  ^^^

  (Hạt sương bé nhỏ ngồi bên)