Cây nhà lá vườn

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta đánh dấu giọt mưa thu trên tóc em
  Sau khi chia ly
  Suốt cuộc đời
  Ta vẫn lang thang đi tìm giọt mưa 
  Trong cái lưa thưa của Sài Gòn xưa cũ.


 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Tiếng đàn buồn
  Luồn qua lỗ kim của cuộc sống
  Giai điệu con tim 
  Như sợi chỉ chìm trong mưa thu
  Đời ta cũ và rách
  Ông già mù
  Hãy khâu lại giùm ta


 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Lá mùa xuân
  Buâng khuâng chờ thơ xanh
  Lá mùa hạ
  Uống trà say nghiêng ngả
  Lá mùa thu
  Lệ rơi trong sương mù
  Lá mùa đông
  Gữi thiệp hồng cho anh

 • Oẳn tù tì

  • 0 Comments

  Khi ta là cái kéo
  Đời là cái búa
  Khi ta là cái búa
  Đời là cái bao to tướng
  Khi ta là cái cục xương
  Đời thường là con chó.

 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta là con số 0
  Đứng trước số khác 
  Ta chẳng giá trị gì
  Đứng sau số khác 
  Ta làm nó tăng thêm giá trị.
  Nhân với ta, cọng với ta, trừ với ta. . Chỉ là vô ích.
  Ha ha. . .ha. . .
  Chia qua ta hóa ra vô hạn
  Ta là vô tân tạng 
  Cho mãi không bao giờ cạn
 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Đêm qua gió hú sơn hà
  Sáng ra mới biết ấm trà đã bay
  Thôi thì, ta uống trà cay
  Uống ngày gió lộng uống đồng trăng rơi
  Ha ha. . .ha. . .
  Ta chơi
  Ta tỉnh
  Ta say 
  Đạo quay quay tít đời bay bay vèo

 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Thế gian tay bắt mặt mừng
  Đạo gian tỉnh giác coi chừng sau lưng
  Hề hề. . .
 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Hải đăng
  Cá không cần đăng
  Sơn đăng
  Thú không cần đăng
  Huệ đăng
  Nắng không cần đèn


 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Khi thơ không còn thở
  Thơ dùng để thờ
  Khi nhạc không còn thở
  Nhạc dùng để bán ngoài chợ
  Hề hề. . .

 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Tui chơi cờ
  Hề hề. . .
  Cờ đời mời thua
  Cờ vua mua thua 
  Cờ vây quậy thua
  Cờ tướng cương thua
  Cờ đạo ngáo thua
  Cờ mù đù thua
  Cờ chùa đùa thua
  Cờ thua. . .thua luôn
  Hề hề. . . • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Hồng trắng
  Mùi thơm không trắng
  Hồng đỏ
  Mùi thơm không đỏ
  Hồng tàn
  Giác quan tưởng vậy
 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ăn gì?
  - Ăn phở
  Sợ gì?
  - Sợ khỉ
  Đi đâu?
  - Bất cứ nơi nào, miễn hổng phải nơi nầy.
  Sao vậy?
  - Kệ cha tao hỏi chi.


 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta tu nhà cũng đi theo
  Ta chứng nhà cũng leo đeo "về nhà"
  Sao bằng ở trọ ta bà
  Thiên hà đại địa uống trà nhàn du • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Trái táo chân lý treo trên cao
  Dành cho người nào với tới
  Nếu người ấy ăn nó
  Sau đó
  Nó sẽ thành phân • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Đời đập
  Ta mới biết bất cập của đạo.
  Đạo hụt hơi
  Ta mới biết " luật chơi" của đời.
  Hề hề. . 
  Khi bị đạo và đời bỏ quên.
  Ta giật mình 
  Thình lình giải thoát
 • Kinh nghiệm giang hồ

  • 0 Comments
  1/ Dùng linh giác của mình để tu. Thể xác chỉ dùng để che. Nếu không chỉ là thể dục và thư giãn.

  2/ Dùng cái "tự nhiên biết" để cảm. Chớ dùng tâm trí. Tâm trí chỉ dùng để che.

  3/ Đức tin, giới, buông xuôi. . .là để hành động có kết quả.

  4/ Nhận biết các dấu hiệu của năng lượng biểu thị trên cơ thể để biết đang thực hành đúng hay sai.

  5/ Dùng thể xác che tâm linh. Dùng đời che cho đạo. Dùng tâm lý đám đông che cho diệu pháp. Dùng giả tướng che cho thật tướng. Dùng bình thường che cho phi thường. Dùng đùa vui thay cho thuyết giảng. . .

  6/ Nếu thiên hạ biết mình tu là tu ngu. Nếu thiên hạ biết mình có công năng là tu dại. Nếu muốn nổi tiếng thì liền bị đời hại. . .hề hề. . .


 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments
   (Khi nhỏ nắm tay cha)  Khi nhỏ nắm tay cha
  Lớn một chút nắm tay cô
  Lớn một chút nắm tay bồ
  Lớn một chút nắm đuôi thần tượng
  Lớn một chút nắm bát hương 
  Lớn hơn một chút nắm cái tưởng về thượng đế
  Lớn hơn một chút nắm giun dế dưới đất
  Hề hề. . .
  Nói thật
  Hình như chúng ta chưa bao giờ trưởng thành.
  ^^^

 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Chim có tổ 
  Người có tông
  Trăng có cái lồng của thi sĩ


 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Khi ánh sáng múa
  Chân lý đùa chân lý
  Khi bóng tối múa
  Công và tội bối rối chuyện thay vua
  Hề hề. . .
  Khi em múa
  Chính là lúc đời đùa với đạo


 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta nghiện sóng to gió giật
  Ta nghiện đại dương cuồng nộ bật tung trời
  Ha ha. . .ha. . .
  Báo bão
  Sao bằng chơi trong bão


 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta như cái tranh tường
  Nhìn đời không lời
  Nghe đạo không lao xao
  Chỉ yên lặng hiện hữu
  Trần trụi
  Toàn diện.

 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Thứ gì cũng là bạn
  Thứ gì cũng là thầy
  Thứ gì cũng là kẻ thù
 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Ta học thầy núi, yên lặng trang nghiêm
  Ta học thầy gió, khó nắm khó bắt
  Ta học thày mây, thấy vậy chưa chắc đã vậy
  Ta học thầy trăng, đêm về mới sáng
  Ta học thầy suối, chảy về chỗ trũng
  Ta học thầy khùng kệ đúng kệ sai
  Ta học thầy dại, chân lý cũng sai
  Ta học. . .
 • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Thu về
  Tái tê
  Thơ mãi chưa về
  Lá rụng
  Cái buồn mãi chưa rụng • Thơ Ba Gàn

  • 0 Comments

  Sen nở 
  Mưa sa
  Ta hứng nước pha trà
  Nhà vắng
  Ta chờ nắng đến 
  Để cùng uống trà
  Cùng nhẩn nha nghe mưa chơi đàn