Qua cầu Củ Chi chỉ cu hỏi Củ Chi tu thì củ để chi.
Tới trạm thu tiền nhập thiền hỏi thiên tù. Tiền thu từ thu tiền chưa thiền sao dám thu
Hề hề. . .