Anh ơi, mình "phượt đạo" đi anh. Tu kiểu relax em chán rồi. . .hề hề. . .