Trời bổng dưng nổi gió
Hoa cỏ múa trên đồng
Mênh mông thông với phía sau thực tại
Chẳng còn lại gì
Bên bờ vực của hố sâu tư tưởng
Vô thường rụng như sung.
^^^

(Múa trên đồng cỏ)