Tui cô đơn vì tui là mũi nhọn
Tui không đồng hành
Mà tui dành tâm lực xuyên thấu những vùng bóng tối riêng tư
Ha ha. . .ha. . .
Tui cô đơn vì thiên hạ ngại tui
Thượng đế và Diêm Vương cũng ngại tui
Mà tui cũng rất ngại tui
Vì suốt ngày tui cứ quán tâm dò xét tui.
^^^
(Con chim cô đơn)