1- Tôi giúp người khác vì niềm vui của tôi. Đừng cảm ơn tôi.

2- Khoảng khắc nầy là đủ.

3- Diệt khổ, thì sẽ khổ vì sướng.

4- Đừng dùng người khác như phương tiện.

5- Đừng biết thượng đế qua tâm trí con người.

6- Điều bạn tưởng là ý chí của mình. Thật ra chỉ là "tâm lý đám đông".

7- Nghệ thuật tồn tại là thích ứng tình huống.

8- Động tác tâm linh là "tam thân mà nhất thể".

9- Cái đẹp thực chẳng liên quan gì đến khuôn mặt. Nó chỉ liên quan đến sự chói sáng phát ra từ bên trong.

10- Cái đẹp thực chẳng liên quan gì đến thân thể. Nó chỉ liên quan đến sự hiện diện bên trong làm rung động tâm hồn và cơ thể người khác.
^^^

Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì ai
Ôi ta buồn ta đi lai rai để tìm nai