1- Cuộc sống xảy ra theo cách riêng của nó.

2- Để trời đất thông qua mình tự làm thì an lạc và tự tại.

3- Như nam châm hút sắt. Trong tu học, thầy thực không dạy và trò thực không học.

4- Linh giác trong trò tiếp cận linh giác trong thầy. Và tín hiệu tâm linh tự truyền trao một cách "vô ngôn thông".

5- Cái xác của thầy và cái xác của trò, uống trà cười đùa chả dính gì "dạy và học". Nhưng khi người trò về nhà luyện công thì "tam mật" tự tương ưng để khả năng tự hiển thị.

6- Thầy không thể "ấn chứng" cho trò. Mà xã hội sẽ nhìn nhận qua hiệu quả thực tiễn trong cuộc sống.

6- Bởi vậy gọi là "bất truyền truyền", dạy và học đều vô ngã.

7- Nầy Cỏ May
Không phải học mọi thứ để biết hết. Mà như một cuộn tơ, nhuộm một chút sợi nào cũng dính, chém một nhát sợi nào cũng đứt. Cái một ấy chính là : "Trời đất thông qua mình tự làm".

8- Này Cỏ May
Nay ông học từng động tác, từng khế ấn, từng câu chú câu kinh. . Thì khác nào ngồi đếm từng hạt cát để biết sa mạc.

9- Khác với khoa học. Không thể có bí pháp hay phương pháp về tâm linh. Mà chỉ có buông xuôi và đức tin.

10- Hề hề. . .
Đừng cố gắng bưng chậu nước đầy mà đi không đổ. Hãy đặt chậu nước xuống, rồi thảnh thơi mà đi.
^^^
(Luyện công ở Kim Bôi)