Hãy làm theo những điều kinh sách chỉ dạy. Nhưng đừng làm theo những điều người làm theo kinh sách làm.
^^^

(Đèo nhau bằng xe đạp trên đường núi Kim Bôi)