Văn nghệ chào mừng Thầy Cô nhân ngày 20/11/2019 — tại An Lạc Resort, Kim Bôi, Hoà Bình.