Tui nghèo nhưng tui xài sang. Tui không hở hang Tui rất đàng hoàng. Tui không làm tàng. Cũng không mơ màng. Tui chẳng thở than. Tui tu cái pháp lang thang. Khi chứng thì lên đàng. Hộ khẩu trần gian, nhập lậu niết bàn. Lên trển làm quan. Kiếm tiền về trần gian sang chảnh. . . Hề hề. .
^^^
(Tui là Bà Gan chứ hổng phải Ba Gàn)