Mưa thu, Bồ Tát ngồi giữa vườn hoa vô ưu.
^^^

(Xin lỗi, hình khi nãy bị thiếu nét. Tui phải đưa lại)
 — ở Thành phố Hồ Chí Minh.