Mỏng manh và trần trụi
Mưa bụi đâu thèm bay
Núi sông hiển bày hư ảo
Giọt mưa lao xao, nhọn và cay
Phù dung say
Trong mưa tìm lại cuộc đời này
^^^

(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong).