Nếu nhìn mà như người mù, thì khi dùng mắt độ cảm nhận sẽ sâu hơn, tinh tế hơn.
Nếu nghe mà như người điếc, thì khi dùng tai độ cảm nhận sẽ sâu sắc tinh tế hơn
Nếu dùng giác quan mà như bế giác quan, thì khi dùng giác quan, độ cảm nhận sẽ sâu sắc tinh tế hơn.
Nếu dùng ý nghĩ mà như tâm không, thì khi tư duy sẽ sâu sắc tinh tế hơn nhiều.
Nếu đối diện cuộc sống bằng con tim không bằng đầu óc, thì khi dùng trí tuệ sẽ thấm đẫm yêu thương và nhân hậu.
Nếu đối diện với tâm linh bằng tâm không, thì khi hiệp khí linh giác mới phản xạ và phản ảnh như thị. Mới có khả năng mà không lạc vào mê tín.