- Sai lầm lớn nhất của con người là khi nó nghĩ nó làm vì người khác.
- Uổng phí lớn nhất của đời người là không biết tận hưởng, không biết nhấm nháp từng giây phút trôi qua. Mà phải chờ thành công rồi mới hưởng thụ.
- Can đảm lớn nhất là có thể thoát ra khỏi quá khứ để dấn thân vào giấc mơ mới và biến nó thành hiện thực.
- Điều tưởng nhầm tai hại nhất của người tu tập là tưởng có sự đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu mà thật ra là giữa cái xấu và cái xấu tệ hơn. Bởi cái tốt thì phải đi liền với tính vô ngã.
- Người bạn cần duy nhất là người phải cần bạn. Cho nên thượng đế phải luôn cần chúng sanh thì mới đúng là thượng đế chúng sanh cần.
Hề hề. . .
Đùa tí chơi, quá rảnh hổng biết làm gì.