Nầy Cỏ May
Còn cố biện minh và thuyết giảng để thuyết phục người khác. Thì chưa hiện hữu một cách toàn diện và tinh khiết.
Ông cần đám đông theo ông sao? Ông cần người khác khen ông sao? Ông để ham muốn lên thiên đàng điều khiển ông sao ?
Hoa sen yên lặng nở, có nói gì đâu. Trăng rằm yên lặng sáng có nói gì đâu. Nếu có nói thì như dế kêu chim hót. Tánh nói cứ nói còn ông thì vẫn còn im lặng.
Hề hề. . .Hãy hiện nguyên hình như chính nó.
***
(Hà Nội ngày mưa gió)