Từ chối lời khen là một cách để được khen theo kiểu khác ồn ào hơn. Người không khoe khoang là người có bản lĩnh mà che dấu. Do vậy thường bị người khác đề phòng.
Hề hề. . .
Muốn yên thân, không gì bằng hồn nhiên mà giả ngu.